správnej kombinácii s krátkou filmovou produkciou, je veľmi účinná forma prezentáciu interiérov alebo architektúry. Či už pre reklamnú propagáciu firiem, komerčných priestorov, hotelov, ubytovacích alebo gastro zariadení jednoduché a prehľadne video vie o objekte povedať veľmi veľa.

Produktová fotografia – prírodné liečivá od ActiveLife

Najnovším zadaním bola produktová fotografia pre obaly produktov spoločnosti ActiveLife s.r.o. Nová rada kvalitných prírodných liečiv je kombinácia exotických rastlín a ovocia z celého sveta. Fotografie použité na obalové etikety si dávajú za úlohu nie len upútať pozornosť zákazníkov ale rovnako aj informovať o jedinečnej kombinácii a kvalite použitých surovín.