Ako môžem znížiť cenu za fotografovanie ?

Môžete efektívne ušetriť tým, že si viete náklady na fotografovanie rozdeliť aj medzi viacerých záujemcov ako je napr. stavebná firma alebo iný dodávatelia, ktorý by si radi použili tieto fotografie na svoju propagáciu. Čím viac záujemcov o fotografie je, tým je to pre všetkých lacnejšie.

Prvý klient platí 100% sumy, druhý klient 75% z celkovej ceny a každý ďalší už len 30%

Napr ak je cena za fotenie 100, pre dvoch záujemcov je to za 100 + 75 = 175 / 2 každý po 87.50. Ak by mal záujem aj ďalší, bude to 100 + 75 + 30 = každý po 68.30 atď.

Je nutné zúčastniť sa fotografovania?

Je vysoko odporúčané, aby ste boli súčasťou fotenia alebo mali zástupcu na týchto foteniach, nakoľko všetka kompletná práca je automaticky považovaná za schválenú z našej strany v prípade, že vy alebo váš zástupca nemá žiadne výhrady alebo problémy s interpretáciou fotografovania na základe vašich požiadaviek.

Vyžadujete “Povolenie” k fotografovaniu danej veci?

Vo väčšine prípadov to vyžadujeme. Potrebujeme povolenie podpísané vlastníkom alebo právnym zástupcom skôr, ako začneme fotografickým projektom.

Čo je to “Povolenie” k fotografovaniu danej veci a čo vyžaduje?

Povolenie k fotografovaniu danej veci (Stiahnuť PDF prehliadač) je zmluva, v ktorej aktuálny vlastník danej veci (alebo zástupca vlastníka) súhlasí so svojim podpisom s poskytnutím práv našim fotografom na fotenie a použitie fotografií alebo tlačených materiálov na reklamu, obchodovanie alebo akékoľvek iné účely. Toto povolenie a vyplnený formulár musí byť doručený nášmu štúdiu do 24 hodín pred naplánovaným fotografovaním.

Kto vlastní autorské práva na fotky, ktoré vytvoríte?

Vo všeobecnosti, fotograf vždy vlastní autorské práva na všetky fotografie, ktoré produkuje. To znamená, že fotografove autorské práva a licencia platia na celú prácu, pokiaľ nie je uvedené inak. Práva, ktoré máte ako klient, ktorý si platí za prátcu, môžete nájsť na prvej strane Dohody v odstavci „Licencované práva“. Tieto práva sú dovolené len v prípade platby plnej čiastky faktúry a sú exkluzívne pre klienta, čo znamená, že nemôžu byť prenesené ďalšej strane.

Kedy môžem očakávať doručenie mojich fotografií?

Snažíme sa o čo najrýchlejšie doručenie vašich fotografií! Vaše fotografie vám budú odoslané ihneď, ako budú spracované a budeme si istí, že sme naplnili všetky ďalšie služby v Dohode. Avšak, ak ste súhlasili s nákupom na splátky, ponechávame si právo pozdržať dodávku do doby, do kým nebudú všetky splátky vyplatené. Fotografie vám budú zaslané v „neretušovanej“ forme, ak to nebude uvedené inak v dohode.

Ako môžem zaplatiť za vašu usilovnú prácu?

Akceptujeme platby v hotovosti, prevodom ale aj väčšinou platobných kariet a PayPal-om. Cenník môžete nájsť tu –cenník. Naše fakturačne údaje sú Martin Pitoňák, spol.s r.o. IČO: 47697679, DIČ: 2024067771, Bankové spojenie: 3270362056/0200 a IBAN: SK20 02000000003270362056

Je možné zaplatiť za vaše služby na splátky?

Samozrejme je to možné! Avšak ak splátky nie sú splatené pred začatím projektu, poplatok za balík v hodnote 3% bude pripísaný k celkovej hodnote faktúry.

Za čo dostanem potvrdenie?

Potvrdenie dostanete za finálnu faktúru. Ak náklady jednej z našich služieb prekročia odhadovanú celkovú konečnú hodnotu faktúry, môžeme vás vyzvať k zvyškovej časti platby, takže budete vedieť, že za čo presne platíte.

Musím zaplatiť, ak nepoužijem všetky vaše práce?

Áno. Ak nepoužijete niektoré z našich prác, nie ste oprávnení k refundácii poplatkov alebo práv, ktoré nepoužívate.

V akom rozsahu môžem používať fotografie ?

Automaticky používame časovo neobmedzenú licenciu, kde udeľujeme nadobúdateľovi nevýhradné, celosvetové právo na používanie snímok v rámci foriem seba propagačných a informačných aktivít. Napr. na výrobu tlačených letákov, brožúr, obalov, plagátov, ako aj elektronických propagačných médií, CD, DVD, vlastnej internetovej stránky, na stránkach ubytovacích a zľavových portálov a v emailovej komunikácii. Licenčné práva – reklamné a redakčné udeľujeme na jeden rok pre použitie snímok v propagačných a informačných materiáloch, formou veľkoplošnej a bilbordovej tlače alebo prostredníctvom informácie v médiách televízie, časopisov a kníh.

Nadobúdateľ ale nieje oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie snímok. Len autor diela môže udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela, udelením výhradnej licencie.

Existujú nejaké prípady, kedy môže dôjsť ďalším poplatkom?

Áno, existujú. Ak požiadate zmenu pôvodnej dohody o fotografovaní a týkajúcich služieb, môžete byť zodpovední za ďalšie doplatky.

Čo sa stane, ak musím odložiť alebo zrušiť projekt?

Odloženie: Keď dochádza k odloženie alebo zrušeniu projektu, my prichádzame o finančné zisky. Z tohto dôvodu, ak si želáte odložiť projekt, žiadame vás, aby ste nás o tom upozornili najmenej 5 dní pred naplánovaným projektom. Ak dôjde k upozorneniu menej ako 5 dní pred naplánovaným dátumom projektu, môžete byť spoplatnení 20% z celkového poplatku, čo sú náklady, ktoré naše štúdio musí vynaložiť na váš projekt.

Zrušenie: Podobne, ak si želáte zrušiť projekt, vyžadujeme, aby ste nás informovali o tejto skutočnosti najmenej 10 dní pred naplánovaným projektom kvôli minimalizovaniu finančných strát našeho štúdia. Ak dôjde k upozorneniu menej ako 10 dní pred začatím projektu, účtujeme 50% z celkového poplatku.
Avšak pri upozornení menej ako 72 hodín bude učtovaný poplatok za zrušenie 100% z celkového poplatku a akékoľvek iné náklady, ktoré bude musieť naše štúdio vynaložiť.

Mám nejakú záruku na digitálne obrázky a súbory, ktoré obdržím?

Áno! Poskytujeme 60 dňovú záruku, začínajúc dňom začatia vášho projektu. Avšak je na vašej zodpovednosti, že súbory a obrázky, ktoré vám zašleme, budú zálohované a archivované. Takisto je vo vašej zodpovednosti o zachovanie integrity našej práce.

Môžem požiadať o kópie akýchkoľvek fotografií, ktoré obdržím?

Áno, môžete. Ak požiadate o kópie fotografií, ktoré sú vyprodukované po viac ako 30 dňoch od dátumu doručenia, bude vám účtovaný poplatok za dohľadanie 50 Euro.

Aká je penalizácia neautorizovaného použitia vyprodukovaných fotografií ?

V prípade, že niektoré z fotografií budú použité v rozpore s Dohodou, úmyselne alebo z nedbanlivosti, budete zodpovední za uhradenie poplatkov za spôsobenie všetkých škôd. To môže zahŕňať náš celkový poplatok, strata príležitosti, zisk a primeranú časť vášho (alebo tretej strany, ktorá zneužila prácu) zisku alebo ekonomický prospech.