CENNÍK FOTOGRAFOVANIA

Interiéry | Gastronómia | Produkty

Vyber si službu

 • Minimálny počet fotografií
 • Cestovné náklady
  Cestovné náklady spojene s dopravou ku klientovi
 • Spracovanie fotografií
 • Tlač & Massmédiá
  Odkúpenie autorských práv na neobmedzené používanie fotografie na komerčné účely

Interiéry

39€ / 1 foto
39€ / 1 foto
 • Pre kúpe 15 a viac fotografií
  Cena za fotografiu je pri kúpe 15 a viac fotografií
 • €0.25 / km
  Každý kilometer na ceste ku klientovi a späť bude k úhrade $0.25 / km
 • V cene
  V tomto balíku je zahnutá grafická úprava fotografií - cca 2 hodiny na fotografiu
 • Pri komerčnom využití fotografie hlavne v tlači ( billboard, knihy , časopisy atd. ) sa vystavuje licenčná zmluva, ktorá okrem spôsobu použitia diela tiež obsahuje aj rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia.

Gastronómia

29€ / 1 foto
29€ / 1 foto
 • Pri kúpe 5 a viac fotografií
  Cena za fotografiu je pri odbere 5 a viac fotografií
 • €0.25 / km
  Každý kilometer na ceste ku klientovi a späť bude k úhrade $0.25 / km
 • V cene
  V tomto balíku je zahnutá grafická úprava fotografií - cca 2 hodiny na fotografiu
 • Pri komerčnom využití fotografie hlavne v tlači ( billboard, knihy , časopisy atd. ) sa vystavuje licenčná zmluva, ktorá okrem spôsobu použitia diela tiež obsahuje aj rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia.

Produkty

19€ / 1 foto
19€ / 1 foto
 • Pri kúpe 20 a viac fotografií
  Cena za fotografiu je pri odbere 30 a viac fotografií
 • €0.25 / km
  Každý kilometer na ceste ku klientovi a späť bude k úhrade $0.25 / km
 • V cene
  Jednoduchá úprava fotografií je zahnutá v cene.
 • Pri komerčnom využití fotografie hlavne v tlači ( billboard, knihy , časopisy atd. ) sa vystavuje licenčná zmluva, ktorá okrem spôsobu použitia diela tiež obsahuje aj rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia.
Chápem, že jedným z najdôležitejších faktorov pre klienta je cena. Každý klient má individuálne požiadavky a každý projekt si vyžaduje individuálny prístup, preto sa Vám vždy snažím vychádzať v ústrety cenovo aj časovo. Vyplnte prosím nižšie uvedený formulár, aby som lepšie pochopili Vaše potreby a pripravil Vám presnú cenovú ponuku.